AZS Katolicki Uniwersytet Lubelski

(81) 445 49 84

Ubezpieczenie

Polisa Standard - suma ubezpieczenia 6.500 zł:

 

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.

- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 6.500 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 65 zł za 1% uszczerbku) do 6.500 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł dziennie) do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) do 650 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) do 650 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (50% SU NNW) 3.250 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia
Dokumenty:

 

Polisa Komfort - suma ubezpieczenia 25.000 zł:

 

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.

- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 25.000 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 250 zł za 1% uszczerbku) do 25.000 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł za dzień) do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) do 2.500 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) do 2.500 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (50% SU NNW) 12.500 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia
Dokumenty:

 

Polisa Sport - suma ubezpieczenia 75.000 zł:

 

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.

- Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 75.000 zł
- Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (1% - 100%, 750 zł za 1% uszczerbku) do 75.000 zł
- Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (50 zł dziennie) do 3.000 zł
- Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (10% SU NNW) do 7.500 zł
- Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1 000 zł
- Zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów (10% SU NNW) do 7.500 zł
- Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu (10% SU NNW) 7.500 zł
- Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy trwałym uszczerbku powyżej 50%) dodatkowe 5% wypłaconego świadczenia
Dokumenty:

 

 

Dodatkowe ubezpieczenie dla członków AZS (posiadaczy legitymacji ISIC-AZS i ITIC-AZS):

 

Każdy członek AZS na podstawie ważnej legitymacji ISIC-AZS może za 55 zł wykupić dodatkowy pakiet, który obejmuje:

  • koszty leczenia (60 000 EURO) za granicą,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (20 000 zł) za granicą.

Powyższe ubezpieczenie nie obowiązuje na terenie USA, Kanady, Australii i Japonii.

Dodatkowe opcje (za dodatkową opłatą):

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP (+25 zł)
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium RP z rozszerzeniem o zdarzenia zaistniałe podczas uprawiania sportów ekstremalnych oraz OC w życiu prywatnym na terenie RP, z rozszerzeniem na OC podczas uprawiania sportów ekstremalnych (+55 zł)
  • ubezpieczenie na terytorium USA, Kanady, Australii i Japonii (+90 zł)
  • zdarzenia zaistniałe podczas uprawiania sportów ekstremalnych oraz OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem OC podczas uprawiania sportów ekstremalnych na całym świecie, z wyłączeniem RP (+30 zł)
  • zdarzenia zaistniałe podczas uprawiania sportów ekstremalnych oraz OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem OC podczas uprawiania sportów ekstremalnych na całym świecie, z wyłączeniem RP oraz rozszerzenie OC o praktyki zawodowe (+60 zł)
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego i sprzętu sportowego (+15 zł)
  • ubezpieczenie od chorób tropikalnych (+20 zł)

dodatkowe

 

 

 

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
tel.: (22) 469 69 69
kontakt@gothaer.pl 

Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

ul.  Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa
tel.: (22) 849 71 36
w sprawach dotyczących legitymacji AZS, ISIC-AZS i ITIC-AZS: legitymacje@azs.pl

Facebook

Wspierają nas

AZS LublinTitaniumMinisterstwo Sportu i TurystykiUrząd Miasta LublinLubelskie